Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gül budanmış dal dal olmuş
Makamı:
Tahir
Bestekarı:
Kutlu Payaslı
Söz Yazarı:
Öksüz Âşık (Dede)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
5591