Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Açıldı bahçe-i reng ü bû'da yâr bahar
Makamı:
Tahirbuselik
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
Şeyh Gâlip Dede
Formu:
Beste
Usulü:
Zencir
REPno:
28