Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Baht-ı nâ-sâzım beni dildârdan dûr eyledi
Makamı:
Tahirbuselik
Bestekarı:
S. Ziyâ Özbekkan
Söz Yazarı:
Suphi Ziyâ Özbekkan
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
1085