Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Çille-i baht-ı siyâhım dolmuyor
Makamı:
Tahirbuselik
Bestekarı:
Râkım Elkutlu
Söz Yazarı:
Şekip Bey (Tokadîzâde)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
3051