Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dest-i sâkîden çekip câm-ı neşâtı Cem gibi
Makamı:
Tahirbuselik
Bestekarı:
Küçük Mehmet Ağa
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf
Formu:
Beste
Usulü:
Devr-i Kebir
REPno:
3313