Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Geliyor benim edâlı yârim
Makamı:
Tahirbuselik
Bestekarı:
Bîmen Şen
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4787