Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hiç muhabbet mi olur yârim fedâkâr olmasa
Makamı:
Tahirbuselik
Bestekarı:
Selânik'li Ahmet Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
6455