Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
İyd-i ekberdir cemâlin nice can kurban olur
Makamı:
Tahirbuselik
Bestekarı:
Lâtif Ağa
Söz Yazarı:
Halifezâde Tâhir Efendi
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Revan
REPno:
6785