Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nigâr-ı bağ-ı hüsnünde dil-i mestânemiz kaldı
Makamı:
Tahirbuselik
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
8333