Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hâk-i kademin çeşmimize ayni cilâdır
Makamı:
Tarzıcedid
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
5917