Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey şâh-ı vefâ güster-i lûtf-i himem-ârâ
Makamı:
Tarzınevin
Bestekarı:
Ali Ağa (Kemânî)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Methiye
Usulü:
Ağır Aksak Semai
REPno:
4262