Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey şâh-ı zaman kıl beni lûtfunla mesrûr
Makamı:
Tarzınevin
Bestekarı:
Hâşim Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Firengifer
REPno:
4263