Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey şeh-i devrân-ı gerdûn-âstân
Makamı:
Tarzınevin
Bestekarı:
Hâşim Bey
Söz Yazarı:
Rızâ
Formu:
Şarkı
Usulü:
Şarkı Devr-i Revanı
REPno:
4266