Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ömrün efzûn olsun ey şâhen-şeh-i âlî-himem
Makamı:
Tarzınevin
Bestekarı:
Hâşim Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Hafif
REPno:
8627