Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dil derd ü mihnet çekmekte her an
Makamı:
Dügah
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
3377