Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yakın gel kaçma ey şûh-i cihan hüsnün ıyân olsun
Makamı:
Tebriz
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
Nedîm
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
11059