Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dil mest olur hûş-yâr iken
Makamı:
Dügah
Bestekarı:
Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
3437