Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Akl ü fikrim gitti yâr dîdârına
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
(Şâir'lerin)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şairleme
Usulü:
Sofyan
REPno:
250