Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Anarım ruhlerini güller ile eğlenirim
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Râkım Elkutlu
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
444