Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gâh anıp gamzen senin feryâd ü efgan eylerim
Makamı:
Dügah
Bestekarı:
Hamparsum Limoncuyan
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Çenber (Ağır)
REPno:
4497