Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gâhigâh kendime gelirim
Makamı:
Dügah
Bestekarı:
Hüseyin Efendi
Söz Yazarı:
Eşrefoğlu Rûmî
Formu:
Durak
Usulü:
Durak Evferi
REPno:
4500