Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gönül hıçkırıklı rûh üzgün sessiz
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
İsmet Kavanozlar
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Semai
REPno:
5226