Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bakmadın vaktiyle istikbâline
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Şevkî Bey
Söz Yazarı:
Tevfik Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
1130