Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gönül hicrinle kan ağlar harabdır
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Aleksan Efendi(Kemânî Ağa)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
5227