Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Cemâlin gülşeninde bu saadet
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
İbrâhim Efendi(Kürkçüzâde)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
2799