Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Meftûn edeli bendesini şâhid-i levlâk
Makamı:
Dügah
Bestekarı:
Ali Aşkî Bey(Beylikcizâde)
Söz Yazarı:
Hakkı
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14290