Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dalgalandı serden aştı bahr-i bî pâyân-ı aşk
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
Naimî
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14126