Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dâvetim var zâhidâ meydân-ı aşka gelmeli
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Ahmet Hatipoğlu
Söz Yazarı:
Rüşdî
Formu:
İlahi
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
3177