Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ne yamandır dil-i bî-çâreye olmak müşteri
Makamı:
Dügah
Bestekarı:
Şâkir Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
8083