Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sahn-ı gülşen tâzelendi tâze sohbet vaktidir
Makamı:
Dügah
Bestekarı:
Hamparsum Limoncuyan
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Sakil
REPno:
15982