Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey şûh-i cefâ-pîşe bırak vâz-ı cefâyı
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Hacı Arif Bey
Söz Yazarı:
Mehmet Sâdi Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
4301