Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sayd eder bin dili bir dâm ile zülf-i siyâhın
Makamı:
Dügah
Bestekarı:
Şeyhülislâm Es'ad Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
9245