Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Şehâ dûr olalı senden işim âh ü figan oldu
Makamı:
Dügah
Bestekarı:
Hamparsum Limoncuyan
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
10403