Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Zannetme müebbed bu fenâ-gâh olacaktır
Makamı:
Dügah
Bestekarı:
İ. Hümâyi Elçioğlu
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Semai
REPno:
11654