Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim
Makamı:
Dügah
Bestekarı:
Hâfız Hüsnü Efendi
Söz Yazarı:
A. Rıdvan
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
11655