Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mevlâya dön ey insan düşün
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Zeki Altun (Hâfız)
Söz Yazarı:
Nûri Baş
Formu:
İlahi
Usulü:
Raks Aksağı
REPno:
7664