Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Müştâk olup özlediğim şehr-i Ramazan merhabâ
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Rıfat Bey(Sermüezzin)
Söz Yazarı:
Yunus Emre
Formu:
İlahi
Usulü:
Evsat
REPno:
14304