Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ne mektup geliyor ne haber senden
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Yusuf Nalkesen
Söz Yazarı:
Hâlit Çelikoğlu
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
8035