Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey şehenşâh-ı mekârım i'tiyâd
Makamı:
Evcara
Bestekarı:
Rif'at Bey (Yusuf Paşa?)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
4286