Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey şûh aceb ki derd-i nihânı bilir misin
Makamı:
Evcara
Bestekarı:
B. Sıtkı Sezgin
Söz Yazarı:
Râsih Bey
Formu:
Beste
Usulü:
Zencir
REPno:
4296