Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gel âşıka göster ey yâr rûy-i mâhını
Makamı:
Evcara
Bestekarı:
Alâeddin Yavaşca
Söz Yazarı:
Ahmet Uzel
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
16799