Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Sevdim diye zâlim seni beyhûde avundum
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Drama'lı Hasan Hasgüler
Söz Yazarı:
M. Cenâni Kandiye
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
9841