Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Sevinçle neş'e ile kalbim dolaydı
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Dürrî Tûran
Söz Yazarı:
Süheylâ Muhterem Hanım
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
9962