Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Seyre çıkmı nevnihâl ağyâr ile seyrân eder
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Fâruk Şâhin
Söz Yazarı:
Azmi Aytaç
Formu:
Divan
Usulü:
Nim Sofyan
REPno:
21055