Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Suda balık yan gider gâh eğlenir gâh gider
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Ali Bey (Enderûnî)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Türkü
Usulü:
Sofyan
REPno:
10255