Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Şehinşâh-ı cihan-bân-ı risâlet şâh-ı zî-ünvan
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14520