Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Şem'-i aşkın ben idim pervânesi
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Şevkî Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Evfer
REPno:
10406