Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Bahâ Bey (Sermüezzin)
Söz Yazarı:
Yunus Emre
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
16050