Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Tanzîr ederek bir perîyi nâz ü edâda
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
10594