Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Tecellî şevk-i dîdarın beni mest eyledi hayran
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Ali Efendi (Üsküdarlı)
Söz Yazarı:
Eşrefoğlu Rûmî
Formu:
İlahi
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
14579